Ať se práce ve výškách vykonává výjimečně, jednorázově nebo patří ke každodenním úkonům, vždy je s ní spojeno zvýšené riziko ohrožení zdraví nebo života. Je proto důležité věnovat pozornost jak teoretickým, tak praktickým znalostem a nelze se zde obejít ani bez znalosti správného používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

Základním předpisem pro práci ve výškách je Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Rozsah školení a výcviku pracovníků provádějících práce ve výškách je přizpůsoben odborným předpokladům a náročnosti této práce na fyzickou a psychickou zátěž. Školení provádí oprávněný instruktor dle schválené osnovy. Pokud nemá pracovník odbornou způsobilost k provádění výškových prací, nesmí je vykonávat.

Délka trvání školení:

Délku trvání kurzu (výcviku) stanoví instruktor podle konkrétního rozsahu a náročnosti výukové (výcvikové) osnovy.
Základní kurz trvá zpravidla tři dny a po jeho zdárném dokončení získají frekventanti Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ ve smyslu NV 362/2005 Sb. Po dvanácti měsících je nutno způsobilost obnovit na jednodenním opakovacím kurzu.

Požadavky na uchazeče kurzu:

  • zdravotní způsobilost (potvrzuje praktický lékař – potvrzení s sebou!!!)
  • fyzická zdatnost (vlastní uvážení absolventa o schopnosti kurz absolvovat)
  • psychická odolnost (vlastní uvážení absolventa o schopnosti kurz absolvovat)
  • vlastní pracovní nebo sportovní oděv odpovídající aktuálnímu počasí pro praktický výcvik
© Copyright - FIRST AID